โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดกิจกรรมวันแม่ ที่ห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วันที่ 11 สิงหาคม 2559
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน "เพาะชำเกมส์ครั้งที่ 10" วันที่ 3 มิถุนายน 59คลิกชม >>facebook

พิธีฉลองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดยองแยง ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย. 59
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 15/08/59
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com