โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดงานมุทิตาจิต ครูอรวรรณ
มาพูนธนะ และ ครูวารุณี คชาวงษ์ วันที่ 29 กันยายน 2559
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้เป็นตัวแทนฑูตวัฒนธรรม
ตัวแทนประเทศไทย ในเทศกาลดนตรีนานาชาติ ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2559 คลิกชม >>facebook

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 9 กันยายน 2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 5/09/59
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com