โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (สมอราย)
ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชฯ
ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดป่าฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)ได้จัดประชุม
ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียน 21 กันยายน 2557
ภาพกิจกรรม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้ทำจัด
กิจกรรมประเทศอาเซียนหน้าเสาธง
ิ์
ภาพกิจกรรม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครราชสีมา 5 กันยายน 2557

ภาพกิจกรรม >>facebook

 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 24/10/57
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com