โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

มอบรางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558 ได้ 12 เหรียญทอง
5 เหรียญเงิน ชมภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook

ทำบุญประจำปี โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ปีการศึกษา 2558
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook

พิธีครอบครู ไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 27/10/58
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com