โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (สมอราย)
ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชฯ
ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดป่าฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)ได้จัดกิจกรรม
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 3-7 มิถุนายน 57
ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพกิจกรรม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดกิจกรรม
วันเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 4 มิถุนายน 57
ภาพกิจกรรม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รับมอบ
เครื่องดนตรีให้กับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครนครราชสีมา วันที่ 22 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรม >>facebook

 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 12/08/57
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com