โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดกิจกรรมู่
วันสุนทรภประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558์
ณ อาคารเอนกประสงคภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเ ภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
ซึ่งจัดที่อาคารเรียนเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 01/07/58
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com