โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

พิธีฉลองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ถ้วยรางวัลชนะเลิศดนตรีไทยเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดงานวันสุนทรภู่ วันที่ 29 มิ.ย.59
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)คลิกชม >>facebook

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดยองแยง ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย. 59
คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 1/07/59
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com