โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM




>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

การแข่งขันกีฑานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
ชมภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และเก็บข้อมูล การพัฒนาความฉลาดทาง
สุขภาวะ (HL) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเ ภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook

กิจกรรมStudent Market โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ในวันที่ 26 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 7/09/58
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com