โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
ร.ร.เทศบาล ๒ (สมอราย)
ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชฯ
ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดป่าฯ)
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)ได้จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 ม.ค. 57
ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาล๔ (เพาะชำ)
ภาพกิจกรรม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดกิจกรรม
วันคริสมาสต์ ในวันที่ 25 ธ.ค. 56
ภาพกิจกรรม >>facebook
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้จัดกิจกรรม
เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด

เนตรนารี 12 -14 ธ.ค. 56

ภาพกิจกรรม >>facebook

 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 4/02/57
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com