โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชี้โพธิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ชมภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
วงอังกะลุง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ชมภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook

ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาศิลปการดนตรี
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 คน ภาพกิจกรรม คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 5/02/59
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com