โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244136
การจัดการความรู้ KM
>>ประชาสัมพันธ์

ผลการประเมิน >>โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ในระดับคะแนน "ดีมาก"

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ได้รับรางวัล “ครูรัตนราชสีมา”
คลิกชม >>facebook

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้รางวัล 12 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขัน " ผีตาโขนเกมส์" ครั้งที่ 34
29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559 คลิกชม >>facebook

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกชม >>facebook
 


นายศักดิ์เดช กองสุงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
sakdechg@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Link :

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
โทรศัพท์ 044-244136 โทรสาร 044-244022 Update 29/12/59
webmaster By : jutharat_mon@hotmail.com